Onze klimaat noodsituatie heeft tot een transitie naar een eerlijker en duurzamer energiemodel voor onze gemeenschappelijke manier van leven geleid. De verkoop van elektrische auto’s groeit daardoor ook jaar na jaar weer verder. Zeker nu er een focus op de noodzaak ligt om naar minder vervuilende alternatieven te zoeken voor de milieubelastende voertuigen met een verbrandingsmotor.

Bovenaan de lijst van positieve factoren van een elektrische voertuig (EV) staat de vermindering van zijn vervuiling. Vooral omdat deze hernieuwbare energie voertuigen geen broeikasgassen uitstoten. Waardoor de milieu-impact van deze vervoerswijze aangenaam wordt verminderd. En er zo positief aan de bestrijding van de klimaatverandering wordt bijgedragen. Maar hoe duurzaam is een EV precies?

Gebruik EV’s vermindert de ecologische voetafdruk

Volgens een rapport van Capgemini zorgen EV’s voor een vermindering van ongeveer 37% van de totale ecologische voetafdruk van de broeikasgassen door personenauto’s. Dit terwijl de operationele voetafdruk met 75% afneemt. 

Een andere factor waarom je graag een laadpaal thuis wilt plaatsen, is dat de keuze voor een elektrische auto tot veel lagere gebruikskosten per kilometer leidt. Dit in vergelijking met een voertuig met een verbrandingsmotor. Dit feit, tezamen met de stijging van de brandstofprijzen, zal de uitrol van EV’s enkel nog maar versnellen.

Op het juiste moment opladen

Volgens het onderzoeks- en adviesbureau Radiant Energy Group (REG) zijn de relatieve CO2 besparingen afhankelijk van de stroomvoorziening en het tijdstip waarop voertuigen worden opgeladen. Dit is vooral het geval in de Europese landen die grote investeringen in zonne- en windenergie hebben gedaan.

Een gebrek aan de opslag van duurzame energie betekent zo ook dat de hoeveelheid koolstof die door het rijden met een EV wordt bespaard, sterk van het tijdstip afhangt waarop je oplaadt. Gedurende de middag opladen, wanneer er meer zon en wind is, bespaart dan 16 tot 18% meer koolstof dan ‘s nachts. Want dan worden de elektriciteitsnetten eerder op gas of steenkool aangedreven.

Hoe duurzaam zijn de batterijen?

Alle EV’s worden ook wel batterij aangedreven elektrische voertuigen genoemd. Dat komt omdat ze een elektromotor in plaats van een verbrandingsmotor hebben. Deze elektriciteit wordt in batterijen opgeslagen en gebruikt om de motor aan te drijven plus de wielen te laten draaien.

Er zijn daardoor vraagtekens over hoe duurzaam het maken en weggooien van batterijen voor deze elektrische auto’s werkelijk is. Want de drie belangrijkste grondstoffen die bij de vervaardiging van batterijen worden gebruikt, zijn lithium, kobalt en nikkel. Het Faraday Institute schat in dat de wereldwijde lithium productie daarom moet verviervoudigen. En de wereldwijde kobalt productie moet verdubbelen om aan dezelfde enorme groeiende vraag te voldoen.

Door deze concentratie van hulpbronnen moeten de autofabrikanten niet alleen voor de leveringszekerheid zorgen, maar moeten ze deze grondstoffen bovendien op een duurzame manier inkopen. Om deze reden wordt er internationaal de krachten gebundeld om de transparantie en traceerbaarheid van de toeleveringsketens van deze materialen te vergroten.

De productie en de recycling van batterijen

Hoewel er meer CO2 wordt geproduceerd bij de productie van een EV in vergelijking met een vergelijkbare benzine- of dieselauto, is dit snel terugverdiend. Deze elektrische auto’s zijn tijdens hun levensduur desondanks nog steeds veel schoner dan de auto’s met een verbrandingsmotor.

Veel auto-onderdelen van een EV, waaronder de batterijen, kunnen bovendien langer meegaan dan het gebruik ervan. Zonder een juiste planning zullen ze echter snel op de vuilstort belanden. Daarom kunnen ze maar beter een nuttig tweede leven hebben. Deze batterijen kunnen gelukkig prima als opslagbatterijen gebruikt worden, gerecycled worden of opnieuw worden geproduceerd.

Groeiend aantal EV’s wereldwijd 

Het jaar 2021 was, volgens gegevens van het marktonderzoeksbedrijf Jato Dynamics, wereldwijd het snelst groeiende jaar voor de elektrische auto. De wereldwijde verkoop van EV’s bedroeg in dit jaar maar liefst 4,2 miljoen eenheden. Dat is 108% meer dan in 2020 en 198% vergeleken met 2019. Volgens het Internationaal Energie Agentschap zullen er in 2030 wereldwijd 145 miljoen EV’s rondrijden. Dat is een zeer groot aantal gezien het feit dat er in 2020 nog maar slechts 8,5 miljoen waren.

 

Dit alles is goed nieuws voor onze planeet. Zeker als je weet dat transport nu, in al zijn vormen, voor meer dan 20 procent van de wereldwijde CO2 uitstoot verantwoordelijk is. EV’s zijn daarom een belangrijke stap in de goede richting. Dus wanneer ga jij hier op overstappen om onze aarde zo duurzaam een handje te helpen?