Afwatering gaat, zoals de naam al zegt, over het afvoeren van water. Nog specifieker gaat het over het afvoeren van een overschot aan water. Dit maakt het ook een onderdeel van de waterkringloop. Meestal verloopt afwatering dan ook natuurlijk. Ook kan met waterkundige technieken het water afgevoerd worden. Hierbij kan dan gedacht worden aan bijvoorbeeld dijken of waterkeringen. Wanneer het water afgevoerd wordt, stroomt het meestal weg in het grondwater. Echter, het kan ook ergens anders heengaan, zoals naar de zee, een meer of een rivier. In Nederland is de waterkringloop aangevuld met sloten. Hier wordt ook water naartoe afgevoerd.

Soorten afwatering

Over het algemeen zijn er twee manieren om een overschot van water af te voeren te onderscheiden:

Natuurlijke afwatering: Er wordt hiervan gesproken als water natuurlijk het gebied verlaat. Dit gebeurt via een lozingspunt. Water afvoeren op een natuurlijke manier, kan of altijd gebeuren, of alleen als het eb is.

Kunstmatige afwatering: Er is sprake van een kunstmatige afvoer van water als er gebruik gemaakt wordt van hulpmiddelen. Bij hulpmiddelen kan je denken aan een pompgemaal of een watermolen. Hiervan wordt vooral gebruik gemaakt in de polder om water af te voeren.

Afvoerput tuin

Ook in je tuin kan je last hebben van een overschot aan water. Hiervoor kan het dan nuttig zijn om te zorgen dat dit afgevoerd kan worden door middel van bijvoorbeeld een afvoerput in je tuin. Ook kan je hiervoor andere hulpmiddelen gebruiken, zoals een goot, een infiltratiesysteem of schoonlopers.

Afvoerput: Een afvoerpunt in je tuin kan zorgen voor waterafvoer. Dit is een soort opslagplaats waar water naartoe afgevoerd wordt, waarna het het grondwater in geleid wordt.

Goot: Ook een goot zorgt voor het afvoeren van water. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een dakgoot. Door middel van een goot, wordt water afgevoerd en uiteindelijk zorgt dit ervoor dat het water in het grondwater wordt opgenomen.

Infiltratiesysteem: Door middel van een infiltratiesysteem wordt het regenwater een handje geholpen. Normaal houdt infiltratie namelijk in dat het water door de bodem komt en zich mengt met het grondwater. Echter, wanneer dit niet natuurlijk lukt, kan een infiltratiesysteem gebruikt worden. Zo kan het regenwater zich alsnog bij het grondwater voegen.

Schoonloper: Een schoonloper is een soort rooster, waaronder een bak geplaatst wordt. Zo wordt ervoor gezorgd dat het voor je voordeur altijd schoon is. Het is als het ware dus een deurmat, waarmee onder andere water opgevangen wordt in de bak eronder.